Byron Fuel Race 2500 G2 25% 11% Vis større

Byron Fuel Race 2500 G2 25% 11%

B3130185

Nytt produkt

499,00 kr inkl. MVA

Mer informasjon

Produktet er laget etter strenge krav til kvalitet. All metanol, nitrometan og olje i fuelen er 100% rene råvarer. Dette gjør at du kan værer sikker på at din motor vil yte optimalt.
 
Race Gen2 fuelen er den nyeste bilfuelen fra Byron. Denne gir deg mer kraft over hele throttelområdet samt at du får en motor som går kaldere, bruker mindre drivstoff og er lettere å justere.
 
Anbefalt til bil, 1/8 off road klassen og tilsvarende
25% nitro
11% Olje
 
NB! Dette er en fuel for konkurransekjøring da oljeinnholdet er lavt. Skal du ha fuel for vanlig kjøring anbefaler vi Premium Competition fuelen med 25% nitro og 16% olje.
 
Viktig:
Byron fuel selges kun til personer over 18 år. Er du ny kunde og ikke har kjøpt drivstoff fra oss før må du fylle ut en rekvisisjon. Kontakt oss så sender vi en per brev/epost. Rerturneres til oss i ferdig utfyllt tilstand. Gjelder for 2 år av gangen.
 

Produktinformasjon:
Byron fuel er deklarert og finnes i Produktinformasjonsbanken www.pib.no. Søk på Byron.
 
Byron fuel er regnet som giftig og meget brannfarlig. Inneholder Metanol
 
Risikosetninger:
R11 Meget Brannfarlig
R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging
 
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Embalasjen holdes lukket.
Holdes vekk fra antennelses kilder. Røyking forbudt. Bruk egnende verneklær og hansker.
Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

Omtaler

Ingen kundeanmeldelser enda.

Skriv en omtale

Byron Fuel Race 2500 G2 25% 11%

Byron Fuel Race 2500 G2 25% 11%

Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også: